Wat is tekentherapie?

 

Het geheim van de kunst is daarin gelegen, dat men niet zoekt, maar vindt.

Pablo Picasso

 

Tekentherapie, (ook wel Vaktherapie Beeldend genoemd, voorheen Creatieve Therapie) is een vorm van begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale of algehele gezondheidsproblemen, waarbij al schilderend, kleiend of tekenend in beeld wordt gebracht waar iemand mee worstelt. Creatieve uitingen kunnen een manier zijn om onze binnenwereld vorm te geven. Juist wat nog geen woorden heeft, kan via creatieve uitingen duidelijk worden. Of soms is praten juist heel makkelijk, maar lukt het iemand niet om bij zijn of haar gevoel te komen, waardoor een oplossing voor een probleem heel ver weg lijkt. Verdrongen en opgekropte emoties kunnen met tekentherapie op een veilige manier geuit en verwerkt worden en zo een plaats in je leven krijgen.

Creatieve expressie gaat voorbij het streven naar een eindproduct. Een talent voor schilderen en tekenen is dan ook niet van belang. Het gaat om het vorm geven aan wie je bent en uitdrukken van wat je bezig houdt en wat je belangrijk vindt. Onder begeleiding geeft dit inzicht en haalt dit kracht naar boven.

 

Wanneer tekentherapie?

Aanleidingen voor tekentherapie kunnen klachten zijn (mentaal, emotioneel of fysiek) of terugkerende patronen waar je los van wilt komen.

Waar kan tekentherapie bij helpen?

  • Problemen en vragen rond identiteit, levensfase, zelfvertrouwen, grenzen stellen en assertiviteit
  • Burn-out, overspannenheid en boosheid
  • Emotionele en/of gedragsmatige problemen
  • Relatieproblematiek, scheiding en/of moeite met sociaal functioneren.
  • Psychosomatische / lichamelijke klachten.
  • Ziekte, inzicht en acceptatie.
  • Alle vormen van verlies en rouw.
  • Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog, (seksueel) geweld, beroving, jeugdtrauma, e.d.
  • En andere vergelijkbare klachten

 

Werkwijze

De eerste behandeling bestaat uit een oriënterend gesprek van een half uur, waarin de hulpvraag wordt besproken en bepaald wordt of er behandeld gaat worden. Indien er behandeld gaat worden wordt een plan van aanpak besproken, zodat de kosten voor de sessies inzichtelijk worden. Ik werk zowel met individuele behandelingen als met pakketten. Na het doorlezen van de voorwaarden en het ondertekenen van de overeenkomst volgt een eerste intake behandeling van een uur (betaald).

 

Behandeling

Via eenvoudige, gerichte oefeningen ga je aan de slag. Samen onderzoeken en bespreken we het ontstane beeld zodat hetgeen in de weg zit benoembaar en voelbaar wordt. Blinde vlekken, weggestopte emoties en pijn kunnen worden geheeld als er moed en bereidheid is om dat wat in de weg zit onder ogen te zien. Na afloop evalueren we de sessie en bespreken we hoe eventuele verkregen inzichten toegepast kunnen worden in het dagelijks leven.

Elke persoon is anders, dus zo ook elke behandeling. De behandeling wordt altijd afgestemd op het individu, er wordt gekeken en besproken wat bij iemand past. Ik zoek de juiste werkvorm afgestemd op de hulpvraag. Creatieve opdrachten en de manier van werken verschillen daarom per persoon. Soms worden andere disciplines gebruikt ter aanvulling van een sessie, denk aan meditatie en lichaamsgerichte oefeningen (bijvoorbeeld ademhalingstechnieken).