Tekentherapie voor kinderen

Tekentherapie is een vorm van creatieve therapie. Je gaat aan de slag met papier, klei, krijt, teken- en schildermaterialen.  Vooral als er moeilijke omstandigheden in je leven (denk aan scheiding, verlies van ouder, ziekte, pesten etc.) zijn, is het vaak  moeilijk te verwoorden wat er precies speelt van binnen en hoe je je voelt. Kunst maken helpt wanneer je niet zo makkelijk praat. Of wanneer je juist wel gemakkelijk praat, maar niet bij je gevoel kan komen en niet tot oplossingen van je problemen komt.

Via creatieve uitingen kunnen problemen, bepaalde emoties, gevoelens of gedragingen op een veilige en rustige manier naar boven komen, besproken en uitgewerkt worden. Met oefeningen en het bespreken van de creatieve handelingen kan ik je begeleiden om te leren omgaan met vervelende situaties en zo weer (zelf)vertrouwen op te bouwen.

 

Werkwijze

De eerste behandeling bestaat uit een oriënterend gesprek van een half uur samen met je ouders, waarin de hulpvraag wordt besproken en bepaald wordt of er behandeld gaat worden. Indien er behandeld gaat worden, wordt een plan van aanpak besproken, zodat de kosten voor de sessies inzichtelijk worden. Ik werk zowel met individuele behandelingen als met pakketten.  Na het doorlezen van de voorwaarden en het ondertekenen van de overeenkomst volgt een eerste intake behandeling van een uur zonder de ouders (betaald).

 

Voor wie?

Voor kinderen die; niet lekker in hun vel zitten; gepest worden of pesten; moeite hebben op school; zich niet kunnen uiten; willen leren omgaan met een veranderende thuissituatie of verandering in omgeving (scheiding, verlies, ziekte, verhuizing etc.).